Menu
facebook
facebook

Notowania WIBOR 3M

Okres obowiązywania Sposób obliczania Wartość
01.12.2021 - 31.12.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,90%
01.11.2021 - 30.11.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,72%
01.10.2021 - 31.10.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,24%
01.09.2021 - 30.09.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,22%
01.08.2021 - 31.08.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,21%
01.07.2021 - 31.07.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,21%
01.06.2021 - 30.06.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,21%
01.05.2021 - 31.05.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,21%
01.04.2021 - 30.04.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,21%
01.03.2021 - 31.03.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,21%
01.02.2021 - 28.02.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,21%
01.01.2021 - 31.01.2021

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,21%
01.12.2020 - 31.12.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,22%
01.11.2020 - 30.11.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,22%
01.10.2020 - 31.10.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,22%
01.09.2020 - 30.09.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,23%
01.08.2020 - 31.08.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,24%
01.07.2020 - 31.07.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,26%
01.06.2020 - 30.06.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,60%
01.05.2020 - 31.05.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

0,69%
01.04.2020 - 30.04.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,17%
01.02.2020 - 29.02.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.01.2020 - 31.01.2020

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.12.2019 - 31.12.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.11.2019 - 30.11.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.10.2019 - 31.10.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.09.2019 - 30.09.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.08.2019 - 31.08.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.07.2019 - 31.07.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.06.2019 - 30.06.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.05.2019 - 31.05.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.04.2019 - 30.04.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.03.2019 - 31.03.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.02.2019 - 28.02.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.01.2019 - 31.01.2019

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.12.2018 - 31.12.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.11.2018 - 30.11.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.10.2018 - 31.10.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.09.2018 - 30.09.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.08.2018 - 31.08.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,70%
01.07.2018 - 31.07.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1.70%
01.06.2018 - 30.06.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,70%
01.05.2018 - 31.05.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,70%
01.04.2018 - 30.04.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,70%
01.03.2018 - 31.03.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.02.2018 - 28.02.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.01.2018 - 31.01.2018

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.12.2017 - 31.12.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.11.2017 - 30.11.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.10.2017 - 31.10.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.09.2017 - 30.09.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.08.2017 - 31.08.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.07.2017 - 31.07.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.06.2017 - 30.06.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.05.2017 - 31.05.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.04.2017 - 30.04.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.03.2017 - 31.03.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.02.2017 - 28.02.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.01.2017 - 31.01.2017

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.12.2016 - 31.12.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.11.2016 - 30.11.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.10.2016 - 31.10.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.09.2016 - 30.09.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.08.2016 - 31.08.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.07.2016 - 31.07.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,71%
01.06.2016 - 30.06.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,68%
01.05.2016 - 31.05.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,67%
01.04.2016 - 30.04.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,67%
01.03.2016 - 31.03.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,68%
01.02.2016 - 29.02.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,70%
01.01.2016 - 31.01.2016

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.12.2015 - 31.12.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.11.2015 - 30.11.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.10.2015 - 31.10.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,73%
01.09.2015 - 30.09.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.08.2015 - 31.08.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.07.2015 - 31.07.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,72%
01.06.2015 - 30.06.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,68%
01.05.2015 - 31.05.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,65%
01.04.2015 - 30.04.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,65%
01.03.2015 - 31.03.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,83%
01.02.2015 - 28.02.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

2,00%
01.01.2015 - 31.01.2015

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

2,06%
01.12.2014 - 31.12.2014

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

2,06%
01.11.2014 - 30.11.2014

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

1,97%
01.10.2014 - 31.10.2014

średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek

2,31%