Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Logotypy2

Nabór wniosków zakończony – projekt został zrealizowany

Kredyty Unijne dla Przedsiębiorstw

W ramach zawartej umowy Bank Spółdzielczy w Czersku oferuje przedsiębiorcom z województwa pomorskiego kredyty na korzystnych warunkach:

– Kredyt Inwestycyjny dla MMP ze środków dofinansowanych z EFRR i budżetu państwa z oprocentowaniem rynkowym od 1,04%, a w obszarach preferencyjnych od 0,73%,

– Kredyt Profilowany dla MŚP ze środków dofinansowanych z EFRR i budżetu państwa z oprocentowaniem od 0,13 %.

Od udzielonych pożyczek nie pobiera się żadnych opłat i prowizji.

Kredyty udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy oraz wkładu własnego Instytucji Finansującej tj. Banku Spółdzielczego w Czersku, w ramach projektu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

W ramach podpisanej umowy operacyjnej Bank Spółdzielczy w Czersku wesprze przedsiębiorstwa MŚP z województwa pomorskiego na łączną kwotę co najmniej 10 mln zł w tym kwotą 8 mln zł pochodzącą z Wkładu Funduszy Menadżera oraz co najmniej 2 mln zł pochodzącymi z wkładu naszego Banku.

Klauzula informacyjna

Szczegóły oferty:

Kredyt Inwestycyjny dla MMP

Kredyt Profilowany dla MŚP

stopka_www2

facebook