Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Konto dla Młodzieży” – przeznaczony dla osób od 13 do ukończenia 25 roku życia, objęty jest promocją w następującym zakresie:

  • prowadzenie rachunku– bez opłat,
  • polecenie przelewu złożone za pośrednictwem usług bankowości internetowej, na rachunki prowadzone w innych bankach- bez opłat;
  • zlecenie stałe złożone za pośrednictwem usług bankowości internetowej, na rachunki prowadzone w innych bankach- bez opłat;
  • ustanowienie/zmiana/odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem- bez opłat;
  • obsługa karty płatniczej- bez opłat;

Po ukończeniu przez klienta 25 roku życia, rachunek zostaje prowadzony zgodnie z warunkami obowiązującymi w pakiecie ROR Standard. Oferta promocyjna obowiązuje do odwołania. W przypadkach nieopisanych powyżej, zastosowanie znajduje „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Czersku”.

facebook