Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Nasi Partnerzy

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Spółdzielcza Grupa Bankowa pełni funkcję banku zrzeszającego poprzez różne formy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Czersku oraz działa na rzecz i w interesie zrzeszonych banków spółdzielczych. Dzięki współpracy Banku Spółdzielczego w Czersku z SGB zgodnie z hasłem. „Bank Spółdzielczy zawsze po drodze” jesteśmy zawsze blisko naszych Klientów w pełni gotowi zaoferować obsługę finansową na najwyższym poziomie. Dbałość o systematyczne podnoszenie jakości świadczonych usług to jedno z priorytetowych założeń strategii rozwoju konsekwentnie realizowanej przez Banki Spółdzielcze od wielu lat. Pamiętając o tym, że potrzeby Klientów wyznaczają standardy obsługi, SGB stale dąży do wzbogacania swojej oferty o produkty i usługi, z których Bank Spółdzielczy w Czersku często korzysta.

www.sgbbank.com.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR pełni rolę akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Bank Spółdzielczy w Czersku na mocy umowy współpracy z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, udziela kredytów dla rolników.
Celem współpracy jest udzielanie preferencyjnych kredytów, do których ARiMR udziela pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej oraz zakładów przetwórstwa produktów rolnych poprzez:

  • stosowanie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze środków własnych banków,
  • częściową spłatę kapitału kredytu inwestycyjnego.

www.arimr.gov.pl

NBP

Narodowy Bank Polski pełni w stosunku do banków funkcje regulacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego. Organizuje system rozliczeń pieniężnych, prowadzi bieżące rozrachunki międzybankowe i aktywnie uczestniczy w międzybankowym rynku pieniężnym.
Narodowy Bank Polski jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego. Sprawuje kontrolę nad działalnością banków, a w szczególności nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego. Ponadto NBP nadzoruje systemy płatności
w Polsce.

www.nbp.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym w Polsce bankiem państwowym.
Wspiera społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej
i rozwoju regionalnego. BGK zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski.
Bank Spółdzielczy w Czersku aktywnie współpracuje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego głównie w zakresie działalności kredytowej. Oferowane przez BGK poręczenia i gwarancje stanowią jedną z możliwych form zabezpieczenia udzielanych przez Bank kredytów klientom instytucjonalnym.
Kolejną formą współpracy Banku Spółdzielczego w Czersku z BGK jest realizowanie unijnego projektu pod nazwą Inicjatywa JEREMIE. W jej ramach Bank udziela niskooprocentowanych pożyczek ze środków pochodzących z funduszy unijnych, pełniąc rolę Pośrednika Finansowego. BGK pełni rolę Menadżera, dbając o prawidłowe rozdysponowanie środków, aby zgodnie z założeniami projektu JEREMIE BS Czersk aktywnie wspierał przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa inwestujące na terenie województwa pomorskiego.

www.bgk.com.pl

Generali

W oparciu o współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym Generali
Bank Spółdzielczy w Czersku udostępnia swoim klientom różne produkty ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie udzielanych przez Bank kredytów zarówno dla klienta indywidualnego jak również dla klienta instytucjonalnego.

www.generali.pl

Pomorski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. jest wyspecjalizowaną instytucją nastawioną na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty, leasingi i pożyczki. Celem Funduszu jest jednocześnie pośrednio tworzenie nowych miejsc pracy poprzez pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości.

prfpk.pl

facebook