Menu
facebook
facebook

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe to inwestycja dla Twoich oszczędności. Rachunek lokaty służy do przechowywania środków pieniężnych płatnych wraz z należnymi odsetkami po upływie okresu umownego. Minimalna kwota warunkująca otwarcie lokaty wynosi 100,00 złotych.

Korzyści

  • Atrakcyjne oprocentowanie,
  • możliwość wyboru oprocentowania stałego lub zmiennego,
  • możliwość wyboru okresu dla zakładanej lokaty,
  • możliwość założenia dowolnej ilości lokat,
  • lokata odnawialna – bez konieczności wizyty w Banku,
  • ochrona depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak założyć lokatę?

Wystarczy przyjść do dowolnej placówki Banku, a nasi pracownicy pomogą dopełnić formalności przy podpisaniu umowy.

LOKATY Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM **

Termin na jaki lokata jest składana
Stopa oprocentowania w stosunku rocznym
1 miesiąc
0,10 % ***
3 miesiące
0,10 % ***
6 miesięcy
0,10 % ***
12 miesięcy
0,10 % ***
24 miesiące
0,10 % ***
36 miesięcy
0,10 % ***
Oprocentowanie lokaty zerwanej przed terminem 0,00%
** Oprocentowanie zmienne oznacza, że stopa procentowa uzależniona jest od stawki bazowej WIBOR 3M.
*** Oprocentowanie lokaty stanowi stawkę bazową WIBOR 3M obowiązującą w danym miesiącu, pomnożoną przez współczynnik lub powiększoną o stałą wartość – marżę, zgodnie z zawartą umową..
Stopy oprocentowania wyrażono w stosunku rocznym.
 
Notowania >>WIBOR 3M<<