Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach przyznanego limitu kredytowego. Kredytobiorcą może być osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, posiadająca rachunek bieżący w naszym Banku.

Ogólne zasady

  • maksymalna kwota kredytu uzależniona od wysokości wpływów na rachunek bieżący oraz możliwości prawnych form zabezpieczenia,
  • udzielany jest na okres określony w umowie, z możliwością jego odnawiania,
  • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Korzyści

  • przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku,
  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
  • brak konieczności dokumentowania wydatków,
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego,
  • spłata wykorzystanego kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji,

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Dokumenty do pobrania

logo-deminimis

Gwarancja de minimis udzielana jest w ramach rządowego programu „Wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Gwarancja de minimis stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Czersku małym i średnim przedsiębiorstwom, którzy w ocenie banku posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Gwarancja PLG COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Gwarancja PLG COSME stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Czersku przedsiębiorstwom z sektora MŚP, którzy w ocenie banku posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

facebook