Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Kredyt inwestycyjny SGB Agro

Kredyt inwestycyjny SGB Agro przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe takie jak: zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich. Istnieje możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

Ogólne zasady

 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji, możliwości prawnych form zabezpieczenia, posiadanego majątku,
 • rozliczenie kredytu fakturami VAT, rachunkami, umowami kupna – sprzedaży, aktami notarialnymi oraz innymi dokumentami akceptowanymi przez Bank
 • spłata kapitału w kwotach i terminach określonych umową kredytową
 • odsetki naliczane od wysokości zadłużenia, płatne w okresach miesięcznych

Szczegółowe warunki

 • kredyt przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą
 • maksymalna kwota kredytu – 80% wartości nieobciążonych użytków rolnych gospodarstwa liczonych wg cen GUS
 • maksymalny okres kredytowania – 20 lat, a w przypadku klientów do 40 roku życia – 25 lat
 • minimalny wymagany wkład własny 15%, a w przypadku zakupu gruntów – 10%
 • możliwość zabezpieczenia kredytu bezpłatną gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych

Korzyści

 • bezpieczeństwo zachowania płynności finansowej
 • jeden kredyt pozwala kompleksowo zaspokoić potrzeby inwestycyjne i obrotowe
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb Klienta
 • możliwość zastosowania karencji nawet do 12 miesięcy
 • możliwość wykorzystania 20% kwoty kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Dokumenty do pobrania

 

facebook