Menu

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni klienci, Od dnia 11 maja 2020 roku wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Czersku będą czynne w godzinach 9:00 – 15:00 Zmiany zostały wprowadzone do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

facebook
facebook

Kredyt inwestycyjny SGB Agro

Kredyt inwestycyjny SGB Agro przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe takie jak: zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich. Istnieje możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

Ogólne zasady

 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji, możliwości prawnych form zabezpieczenia, posiadanego majątku,
 • rozliczenie kredytu fakturami VAT, rachunkami, umowami kupna – sprzedaży, aktami notarialnymi oraz innymi dokumentami akceptowanymi przez Bank
 • spłata kapitału w kwotach i terminach określonych umową kredytową
 • odsetki naliczane od wysokości zadłużenia, płatne w okresach miesięcznych

Szczegółowe warunki

 • oprocentowanie kredytu: stopa bazowa WIBOR3M* + marża 2,30%
 • prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu: 1%
 • kredyt przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą
 • maksymalna kwota kredytu – 80% wartości nieobciążonych użytków rolnych gospodarstwa liczonych wg cen GUS, jednak nie więcej niż 500 000,00 PLN
 • 20% kredytu można przeznaczyć na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
 • maksymalny okres kredytowania – 20 lat, a w przypadku klientów do 40 roku życia – 25 lat
 • karencja w spłacie kapitału kredytu do 18 miesięcy
 • minimalny wymagany wkład własny 15%, a w przypadku zakupu gruntów – 10%
 • kredyt zabezpieczany jest hipoteką na gruntach rolnych

Korzyści

 • bezpieczeństwo zachowania płynności finansowej
 • jeden kredyt pozwala kompleksowo zaspokoić potrzeby inwestycyjne i obrotowe
 • możliwe wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb Klienta
 • możliwość zastosowania karencji nawet do 18 miesięcy
 • niskie oprocentowanie
 • niski wkład własny – 15% lub 10% w zależności od celu kredytowania
 • możliwość wykorzystania 20% kwoty kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
 • długi okres kredytowania – do 20 lat i do 25 lat dla kredytobiorców, którzy w momencie złożenia wniosku nie ukończyli 40 roku życia

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Dokumenty do pobrania