Menu

Zmiana bankowości elektronicznej

W dniu 5.12.2022r. Bank Spółdzielczy w Czersku odda do dyspozycji swoich Klientów nową Bankowość Internetową: SGB24.Wszystkie dodatkowe informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem: https://www.bsczersk.pl/nowa-bankowosc-elektroniczna/ Pod adresem: https://www.bsczersk.pl/informacje-dotyczace-przerw-w-pracy-bankomatow-banku-spoldzielczego-w-czersku/ dostępne są szczegóły dotyczące przerw w pracy bankomatów Banku Spółdzielczego w Czersku. 1

facebook
facebook

Kredyt inwestycyjny SGB Agro

Kredyt inwestycyjny SGB Agro przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe takie jak: zakup majątku trwałego, służącego produkcji rolnej, w tym: zakup gruntów rolnych, maszyn, urządzeń, pojazdów, samochodu dostawczego, stada podstawowego zwierząt, nasadzeń wieloletnich, zakup, budowa, modernizacja budynków gospodarskich. Istnieje możliwość wykorzystania do 20% wartości kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej.

Ogólne zasady

 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji, możliwości prawnych form zabezpieczenia, posiadanego majątku,
 • rozliczenie kredytu fakturami VAT, rachunkami, umowami kupna – sprzedaży, aktami notarialnymi oraz innymi dokumentami akceptowanymi przez Bank
 • spłata kapitału w kwotach i terminach określonych umową kredytową
 • odsetki naliczane od wysokości zadłużenia, płatne w okresach miesięcznych

Szczegółowe warunki

 • oprocentowanie kredytu: stopa bazowa WIBOR3M* + marża 2,30%
 • prowizja za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu: 1%
 • kredyt przeznaczony dla podmiotów prowadzących lub rozpoczynających działalność rolniczą
 • maksymalna kwota kredytu – 80% wartości nieobciążonych użytków rolnych gospodarstwa liczonych wg cen GUS, jednak nie więcej niż 500 000,00 PLN
 • 20% kredytu można przeznaczyć na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
 • maksymalny okres kredytowania – 20 lat, a w przypadku klientów do 40 roku życia – 25 lat
 • karencja w spłacie kapitału kredytu do 18 miesięcy
 • minimalny wymagany wkład własny 15%, a w przypadku zakupu gruntów – 10%
 • kredyt zabezpieczany jest hipoteką na gruntach rolnych

Korzyści

 • bezpieczeństwo zachowania płynności finansowej
 • jeden kredyt pozwala kompleksowo zaspokoić potrzeby inwestycyjne i obrotowe
 • możliwe wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb Klienta
 • możliwość zastosowania karencji nawet do 18 miesięcy
 • niskie oprocentowanie
 • niski wkład własny – 15% lub 10% w zależności od celu kredytowania
 • możliwość wykorzystania 20% kwoty kredytu na zakup środków obrotowych do produkcji rolnej
 • długi okres kredytowania – do 20 lat i do 25 lat dla kredytobiorców, którzy w momencie złożenia wniosku nie ukończyli 40 roku życia

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Dokumenty do pobrania