Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Lokaty terminowe

Rachunek lokaty terminowej służy Posiadaczowi do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych przez Bank po upływie okresu umownego wraz z należnymi odsetkami. Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty w złotych wynosi 1.000 złotych.

Korzyści

  • oprocentowanie stałe,
  • możliwość wyboru okresu dla zakładanej lokaty,
  • możliwość założenia dowolnej ilości lokat,
  • lokata odnawialna – bez konieczności wizyty w Banku,
  • ochrona depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak założyć lokatę

Wystarczy przyjść do dowolnej placówki Banku, a nasi pracownicy pomogą dopełnić formalności przy podpisaniu umowy.

LOKATA "BIZNES" z oprocentowaniem zmiennym**

Termin na jaki lokata jest składana
Stopa oprocentowania w stosunku rocznym
12 miesięcy
0,29 %***
13 miesięcy
0,29 %***

Oprocentowanie lokaty zerwanej przed terminem 0,00%

** Oprocentowanie zmienne oznacza, że stopa procentowa uzależniona jest od stawki bazowej WIBOR 3M.
*** Oprocentowanie lokaty stanowi stawkę bazową WIBOR 3M obowiązującą w danym miesiącu, pomnożoną przez współczynnik lub powiększoną o stałą wartość – marżę, zgodnie z zawartą umową..

facebook