Menu
facebook
facebook

Lokaty terminowe

Rachunek lokaty terminowej służy Posiadaczowi do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych przez Bank po upływie okresu umownego wraz z należnymi odsetkami. Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty w złotych wynosi 1.000 złotych.

Korzyści

  • oprocentowanie stałe,
  • możliwość wyboru okresu dla zakładanej lokaty,
  • możliwość założenia dowolnej ilości lokat,
  • lokata odnawialna – bez konieczności wizyty w Banku,
  • ochrona depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak założyć lokatę

Wystarczy przyjść do dowolnej placówki Banku, a nasi pracownicy pomogą dopełnić formalności przy podpisaniu umowy.

LOKATA "BIZNES" z oprocentowaniem zmiennym**

Termin na jaki lokata jest składana
Stopa oprocentowania w stosunku rocznym
12 miesięcy
0,36 %***
13 miesięcy
0,36 %***

Oprocentowanie lokaty zerwanej przed terminem 0,00%

** Oprocentowanie zmienne oznacza, że stopa procentowa uzależniona jest od stawki bazowej WIBOR 3M.
*** Oprocentowanie lokaty stanowi stawkę bazową WIBOR 3M obowiązującą w danym miesiącu, pomnożoną przez współczynnik lub powiększoną o stałą wartość – marżę, zgodnie z zawartą umową..