Menu

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni klienci, Od dnia 23 marca 2020 roku wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Czersku będą czynne w godzinach 10:00 – 15:00 Zmiany zostały wprowadzone do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

facebook
facebook

Lokaty terminowe

Rachunek lokaty terminowej służy Posiadaczowi do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych przez Bank po upływie okresu umownego wraz z należnymi odsetkami. Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty w złotych wynosi 1.000 złotych.

Korzyści

  • oprocentowanie stałe,
  • możliwość wyboru okresu dla zakładanej lokaty,
  • możliwość założenia dowolnej ilości lokat,
  • lokata odnawialna – bez konieczności wizyty w Banku,
  • ochrona depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak założyć lokatę

Wystarczy przyjść do dowolnej placówki Banku, a nasi pracownicy pomogą dopełnić formalności przy podpisaniu umowy.

LOKATA "BIZNES" z oprocentowaniem stałym*

Termin na jaki lokata jest składana
Stopa oprocentowania w stosunku rocznym
1 miesiąc
0,25 %
3 miesiące
0,30 %
6 miesięcy
0,40 %
* Oprocentowanie stałe oznacza, że stopa procentowa nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy.
Depozyty w Banku Spółdzielczym w Czersku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).

LOKATA "BIZNES" z oprocentowaniem zmiennym**

Termin na jaki lokata jest składana
Stopa oprocentowania w stosunku rocznym
12 miesięcy
0,50 %***
13 miesięcy
0,60 %***

** Oprocentowanie zmienne oznacza, że stopa procentowa uzależniona jest od stawki bazowej WIBOR 3M.
*** Oprocentowanie lokaty stanowi stawkę bazową WIBOR 3M obowiązującą w danym miesiącu, pomnożoną przez współczynnik lub powiększoną o stałą wartość – marżę, zgodnie z zawartą umową..