Menu

Zmiana bankowości elektronicznej

W dniu 5.12.2022r. Bank Spółdzielczy w Czersku odda do dyspozycji swoich Klientów nową Bankowość Internetową: SGB24.Wszystkie dodatkowe informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem: https://www.bsczersk.pl/nowa-bankowosc-elektroniczna/ Pod adresem: https://www.bsczersk.pl/informacje-dotyczace-przerw-w-pracy-bankomatow-banku-spoldzielczego-w-czersku/ dostępne są szczegóły dotyczące przerw w pracy bankomatów Banku Spółdzielczego w Czersku. 1

facebook
facebook

Kredyt gotówkowy FOTOWOLTAIKA

Korzyści

  • niska prowizja za udzielenie kredytu
  • niskie oprocentowanie
  • okres kredytowania nawet 84 miesiące

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Zapytaj o kredyt na moduł fotowoltaiczny dla Firm i Rolników.

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

Przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego FOTOWOLTAIKA

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 20 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 20 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne 4,34%, całkowity koszt kredytu wynosi 2 196,41 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 200,00 zł, odsetki od kredytu 1 341,41 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 655,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,57 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 22 196,41 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank Spółdzielczy w Czersku, z siedzibą 89-650 Czersk, ul. Dr. Zielińskiego 4, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204061, posiadający NIP: 555-000-62-81, REGON: 000494769.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 29.10.2020 r.