Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Kredyt inwestycyjno – obrotowy PROGRESS dla MŚP

Kredyt inwestycyjno-obrotowy PROGRESS dla MŚP przeznaczony jest na finansowanie wszelkich nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:

 • zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np. maszyn i urządzeń, nieruchomości (w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja)
 • dodatkowe finansowanie – środki obrotowe,  w tym: zapasy – zwiększenie stanu zapasów, należności (będących następstwem podjętej inwestycji)

Ogólne zasady

 • wysokość kredytu ustalana indywidualnie odpowiednio do skali inwestycji oraz możliwości prawnych form zabezpieczenia,
 • rozliczenie kredytu fakturami VAT, rachunkami, umowami kupna – sprzedaży, aktami notarialnymi oraz innymi dokumentami akceptowanymi przez Bank
 • spłata kapitału w kwotach i terminach określonych umową kredytową
 • odsetki naliczane od wysokości zadłużenia, płatne w okresach miesięcznych

Szczegółowe warunki

 • kredyt przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP)
 • kwotę kredytu może stanowić maksymalnie 90% nakładów inwestycyjnych
 • istnieje możliwość zwiększenia kwoty kredytu o 20% na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (środki obrotowe), będące następstwem kredytowanej inwestycji
 • minimalny wymagany wkład własny 10% nakładów inwestycyjnych
 • maksymalny okres kredytowania – 10 lat
 • karencja w spłacie kapitału kredytu do 12 miesięcy

 

logo-a

 

Korzyści

 • jeden kredyt pozwala kompleksowo zaspokoić potrzeby inwestycyjne i obrotowe
 • bezpieczeństwo zachowania płynności finansowej
 • wykorzystanie kredytu jednorazowo bądź w transzach
 • indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do potrzeb Klienta
 • możliwość zastosowania karencji do 12 miesięcy
 • niskie oprocentowanie kredytu
 • niski wkład własny – 10% nakładów inwestycyjnych
 • możliwość zwiększenia kwoty kredytu o 20% na bieżące potrzeby, będące następstwem kredytowanej inwestycji

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Dokumenty do pobrania

 

facebook