Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w ROR – udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Korzyści

  • dla posiadaczy rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Czersku,
  • udzielany w formie linii kredytowej,
  • możliwość wykorzystania w dowolnym momencie,
  • tani sposób kredytowania,
  • maksymalny okres kredytowania nawet do 60 miesięcy,
  • odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu,
  • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń.

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Przykład reprezentatywny kredytu odnawialnego w ROR

Kwota udzielonego kredytu 10 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 10 000,00 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres obowiązywania umowy 44 miesiące, roczne stałe oprocentowanie nominalne 14,99 %, całkowity koszt kredytu wynosi 5 867,32 zł ( w którego skład wchodzą: odsetki od kredytu 5 507,32 zł, prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 300,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy), koszt usług dodatkowych 60,00 zł ( w których skład wchodzą: koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 60,00 zł, koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 0,00 zł, koszt ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy 0,00 zł). Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,57%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 15 867,32 zł. W przykładzie uwzględniono posiadanie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego (konto TAK) prowadzonego przez Bank Spółdzielczy w Czersku z wydaną do niego kartą płatniczą za pomocą, której posiadacz dokonał minimum 5 transakcji bezgotówkowych w każdym miesiącu kalendarzowym.

Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 29.02.2024 r.

Dokumenty do pobrania:

facebook