Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Kredyt odnawialny ROR

Kredyt odnawialny w ROR – udzielany jest w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Korzyści

  • dla posiadaczy rachunku ROR w Banku Spółdzielczym w Czersku,
  • udzielany w formie linii kredytowej,
  • możliwość wykorzystania w dowolnym momencie,
  • tani sposób kredytowania,
  • maksymalny okres kredytowania nawet do 60 miesięcy,
  • odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu,
  • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń.

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Przykład reprezentatywny kredytu odnawialnego w ROR

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 13 666,67 zł, całkowita kwota kredytu 13 666,67 zł (prowizja finansowana ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 44 miesiące, oprocentowanie zmienne w skali roku 12,99 % (stanowi sumę: stała marża Banku 5,89 % + WIBOR 12M), całkowity koszt kredytu wynosi 7 641,46 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, prowizja za odnowienie linii kredytowej 300,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy, odsetki od kredytu 6 522,46 zł*, koszt usług dodatkowych 819,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za prowadzenie ROR 308,00 zł, ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy 511,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 17,17%*, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 21 308,13 zł*.
*) przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i przez cały okres trwania umowy kredytowej
Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat oraz przy założeniu, że wykorzystanie kredytu następuje w całości i przez cały okres obowiązywania umowy oraz uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 17.03.2023 r.

Dokumenty do pobrania:

Załączniki do wniosku dla osoby fizycznej uzyskującej dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność rolniczą