Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Kredyt mieszkaniowy

 

Kredyt mieszkaniowy pozwoli spełnić Twoje marzenia o posiadaniu własnego mieszkania, domu, garażu bądź remontu twojej nieruchomości, jak również pozostałych celów związanych z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych.

 

Ogólne zasady:

 

 • minimalna wysokość kredytu: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)
 • maksymalna wysokość kredytu: 1 000 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion 00/100)
 • minimalny okres kredytowania: 36 miesięcy
 • maksymalny okres kredytowania: 360 miesięcy
 • spłata kapitału od kredytu w ratach miesięcznych z zachowaniem okresu karencji
 • spłata odsetek od kredytu – miesięcznie
 • maksymalna karencja w spłacie kapitału wynosi do 24 miesięcy

 

Z kredytu mieszkaniowego możesz skorzystać, gdy:

 

 • chcesz kupić działkę budowlaną,
 • budujesz, rozbudowujesz i wykańczasz dom lub mieszkanie,
 • chcesz uzyskać spółdzielcze prawo do mieszkania lub domu w spółdzielni mieszkaniowej,
 • gdy chcesz kupić dom lub mieszkanie na rynku pierwotnym lub wtórnym,
 • planujesz remont,
 • chcesz kupić działkę budowlaną lub rekreacyjną z domkiem letniskowym,
 • chcesz kupić lub zbudować garaż,
 • planujesz zamianę domu lub mieszkania,
 • masz wiele innych potrzeb związanych z mieszkaniem.

Korzyści

 

 • atrakcyjne oprocentowanie
 • niższa marża dla posiadaczy kont
 • brak ryzyka wahań kursowych – kredyt udzielany w złotych polskich
 • możliwość karencji w spłacie kapitału – nawet do 24 miesięcy
 • sam podejmujesz decyzję, jak spłacasz kredyt – w ratach stałych lub malejących,
 • możliwość zawieszenia spłaty jednej raty kredytu raz w roku w całym okresie kredytowania
 • część kredytu możesz przeznaczyć na dowolny cel
 • prowizja za udzielenie kredytu wynosi 1 %

 

Fundusz wsparcia kredytobiorców >>więcej informacji<<

Okresowo stała stopa procentowa w kredycie zabezpieczonym hipotecznie >>więcej informacji<<

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

PRZYKŁAD REPREZENTATYWNY

KREDYT MIESZKANIOWY (OPROCENTOWANIE ZMIENNE) OFERTA STANDARDOWA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,48 %, okres kredytowania 282 miesiące, (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 199 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 513 425,27 zł, oprocentowanie zmienne 9,83 % (stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M: 7,18% na dzień 29.12.2022r. oraz marża 2,65 p.p.), całkowity koszt kredytu 314 425,27 zł (w tym: prowizja 1 990,00 zł, odsetki 312 266,27 zł, inspekcja nieruchomości 150,00 zł, PCC 19,00 zł), 282 miesięczne raty równe, przy czym pierwsze 281 rat miesięcznych po 1 813,01 zł, ostatnia 282. w wysokości 1 810,46 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.12.2022 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – koszty nie zostały wliczone do RRSO.

KREDYT MIESZKANIOWY (OKRESOWO STAŁA STOPA) OFERTA STANDARDOWA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,41 %, okres kredytowania 282 miesiące, (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 199 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 511 835,27 zł, Kredyt oprocentowany jest przez 60 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy (okres stałego oprocentowania) wg stałej stopy procentowej (okresowo stała stopa procentowa), która wynosi 9,70 % w stosunku rocznym. Po zakończeniu okresu stałego oprocentowania kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, obliczonej jako suma stawki bazowej WIBOR 3M obowiązującej po zakończeniu okresu ze stałym oprocentowaniem oraz marży Banku w wysokości 2,65 p.p. Całkowity koszt kredytu 312 835,27 zł (w tym: prowizja 1 990,00 zł, odsetki 310 676,27 zł, inspekcja nieruchomości 150,00 zł, PCC 19,00 zł). Kredyt z okresowo stałą stopą procentową jest płatny w 282 miesięcznych ratach równych, płatnych przez pierwsze 60 miesięcy po 1 795,17 zł i po przejściu na oprocentowanie zmienne (od 61 miesiąca) następne 221 raty miesięczne płatne po 1 810,65 zł, ostatnia 282. w wysokości 1 812,42 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.12.2022 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – koszty nie zostały wliczone do RRSO.

KREDYT MIESZKANIOWY (OPROCENTOWANIE ZMIENNE) OFERTA ŁĄCZONA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,91 %, okres kredytowania 282 miesiące, (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 199 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 490 438,60 zł, oprocentowanie zmienne 9,18 % (stanowi sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M: 7,18% na dzień 29.12.2022r. oraz marża 2,00 p.p.), całkowity koszt kredytu 291 438,60 zł (w tym: prowizja 1 990,00 zł, odsetki 287 305,60 zł, opłata za korzystanie z rachunku ROR 1 974,00 zł, inspekcja nieruchomości 150,00 zł, PCC 19,00 zł), 282 miesięczne raty równe, przy czym pierwsze 281 raty miesięczne po 1 724,49 zł, ostatnia 281. w wysokości 1 723,91 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.12.2022 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – koszty nie zostały wliczone do RRSO.

KREDYT MIESZKANIOWY (OKRESOWO STAŁA STOPA) OFERTA ŁĄCZONA

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,20 %, okres kredytowania 282 miesiące, (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 199 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 496 750,91 zł, Kredyt oprocentowany jest przez 60 miesięcy począwszy od dnia podpisania umowy (okres stałego oprocentowania) wg stałej stopy procentowej (okresowo stała stopa procentowa), która wynosi 9,70 % w stosunku rocznym. Po zakończeniu okresu stałego oprocentowania kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, obliczonej jako suma stawki bazowej WIBOR 3M obowiązującej po zakończeniu okresu ze stałym oprocentowaniem oraz marży Banku w wysokości 2,00 %. Całkowity koszt kredytu 297 750,91 zł (w tym: prowizja 1 990,00 zł, odsetki 293 617,91 zł, opłata za korzystanie z rachunku ROR 1 974,00 zł, inspekcja nieruchomości 150,00 zł, PCC 19,00 zł). Kredyt z okresowo stałą stopą procentową jest płatny w 282 miesięcznych ratach równych, płatnych przez pierwsze 60 miesięcy po 1 795,17 zł i po przejściu na oprocentowanie zmienne (od 61 miesiąca) następne 221 raty miesięczne płatne po 1 733,82 zł, ostatnia 282. w wysokości 1 733,49 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 29.12.2022 roku na reprezentatywnym przykładzie. Wymóg zawarcia umowy/ usługi dodatkowej – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych – koszty nie zostały wliczone do RRSO.

tabela_marza2

>>Notowania WIBOR 3M<<

Dokumenty do pobrania

Załączniki do wniosku dla osoby fizycznej uzyskującej dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność rolniczą