Menu

Zmiana bankowości elektronicznej

W dniu 5.12.2022r. Bank Spółdzielczy w Czersku odda do dyspozycji swoich Klientów nową Bankowość Internetową: SGB24.Wszystkie dodatkowe informacje na ten temat znajdą Państwo pod adresem: https://www.bsczersk.pl/nowa-bankowosc-elektroniczna/ Pod adresem: https://www.bsczersk.pl/informacje-dotyczace-przerw-w-pracy-bankomatow-banku-spoldzielczego-w-czersku/ dostępne są szczegóły dotyczące przerw w pracy bankomatów Banku Spółdzielczego w Czersku. 1

facebook
facebook

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym przeznaczony jest na pokrycie bieżących zobowiązań, wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach przyznanego limitu kredytowego. Kredytobiorcą może być osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą o utrwalonej dobrej kondycji finansowej, posiadająca rachunek bieżący w naszym Banku.

Ogólne zasady

  • maksymalna kwota kredytu uzależniona od wysokości wpływów na rachunek bieżący oraz możliwości prawnych form zabezpieczenia,
  • udzielany jest na okres określony w umowie, z możliwością jego odnawiania,
  • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.

Korzyści

  • przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku,
  • szybki dostęp do przyznanych środków pieniężnych,
  • brak konieczności dokumentowania wydatków,
  • wykorzystanie kredytu w formie bezgotówkowej lub gotówkowej,
  • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w ramach przyznanego limitu kredytowego,
  • spłata wykorzystanego kredytu z wpływów na rachunek bieżący Kredytobiorcy bez odrębnej dyspozycji.

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Dokumenty do pobrania