Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Karty kredytowe

Karta kredytowa to międzynarodowa powszechnie używana karta płatnicza, dzięki której zrealizujesz transakcje gotówkowe i bezgotówkowe. Możesz nią płacić w hotelach, sklepach na stacjach benzynowych – we wszystkich miejscach przyjmujących płatności kartami.

Korzyści

  • masz nieograniczony dostęp do środków w wysokości ustalonego kredytu,
  • nie płacisz odsetek za transakcje bezgotówkowe, gdy dochowujesz ustalonego wcześniej terminu spłaty należności,
  • każda spłata automatycznie podwyższa dostępne w ramach limitu środki,
  • zadłużenie spłacasz tak jak Ci wygodnie – jednorazowo lub w dowolnych ratach,
  • kartą kredytową możesz płacić  w każdym punkcie wyposażonym w terminal elektroniczny,
  • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure.

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

Przykład reprezentatywny dla karty kredytowej

Limit 5 000,00 zł, Karta MasterCard, całkowita kwota kredytu 5 000,00 zł, okres obowiązywania umowy 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 18,50 %, całkowity koszt kredytu 3 907,10 zł (w którego skład wchodzą: kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 3 781,10 zł, koszty usług dodatkowych 126,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 0,00 zł, opłata roczna za użytkowanie karty 126,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł). Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 20,74%. Całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 8 907,10 zł.
Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu, prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 29.02.2024 r. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 

Dokumenty do pobrania

Jak zastrzec kartę

W przypadku utraty karty lub zagubienia należy niezwłocznie zgłosić ten fakt pod całodobowym numerem telefonu:

  • 22 515 31 50 – infolinia Banku SGB
  • +48 22 515 31 50  – z zagranicy
  • +48 828 828 828 – w Krajowym Systemie Zastrzegania

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania systemu zastrzegania: www.zastrzegam.pl

facebook