Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

KREDYT PŁYNNOŚCIOWY DLA ROLNIKÓW – 2%

Rolniku, u nas możesz złożyć wniosek o kredyt płynnościowy 2% z dopłatą ARiMR, bez wkładu własnego.

Okres stosowania dopłat aż do 60 miesięcy!
(pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania)

Maksymalne kwoty kredytu:

  • 100 000 zł – gdy prowadzisz gospodarstwo nie większe niż 50 ha
  • 200 000 zł – gdy prowadzisz gospodarstwo powyżej 50 ha i nie większe niż 100 ha
  • 400 000 zł – gdy prowadzisz gospodarstwo powyżej 100 ha

Oprocentowanie: zmienne, wynoszące stawka WIBOR 3M (ogłaszana na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek, obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obowiązujący przez okres następnego kwartału) powiększona o marżę banku

Oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostałą część dopłaca ARiMR.

Prowizja za udzielenie kredytu: 0,40%

Brak innych opłat i prowizji

Zabezpieczenie: wszystkie stosowane w Banku formy zabezpieczenia

Okres udzielania: do 30.06.2024 r., pod warunkiem dostępności dopłat do oprocentowania z ARiMR

Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z naszymi doradcami !

Oddział w Czersku tel. 52 395 37 55

Oddział w Karsinie tel. 58 680 18 84

Filia w Chojnicach tel. 52 395 05 00

facebook