Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Logotypy2

Nabór wniosków zakończony – projekt został zrealizowany

Kredyt Inwestycyjny dla MMP ze środków dofinansowanych z EFRR i budżetu państwa z oprocentowaniem rynkowym

  • Kwota kredytu od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
  • Okres spłaty do 84 miesięcy
  • Okres karencji do 12 miesięcy
  • Grupa docelowa: mikro-, małe przedsiębiorstwa
  • Brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku za udzielnie i obsługę kredytu
  • Cel finansowania:

1. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (rozwojowych):

– poprawiających potencjał konkurencyjny (Cel 1)

– poprawiających zdolność do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi (Cel 2)

– zwiększające produktywność (Cel 3)

Ww. Cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

– wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych

– unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa

– modernizacją środków produkcji

– adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności

– wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy

– inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju mikro i małych firm

Preferowane inwestycje to (obszary preferencyjne):

  1. ukierunkowane na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub eksportu
  2. które przyczynią się do wzrostu o 20 % netto nowych trwałych miejsc pracy w wyniku realizacji inwestycji w przedsiębiorstwie
  3. których celem jest wprowadzenie produktu nowego dla rynku

Zabezpieczenie kredytu może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie środków trwałych lub obrotowych, kaucja lub blokada środków na rachunku bankowym, oraz inne zaakceptowane przez Bank.

W celi uzyskania informacji nt. oferty skontaktuj się z nami.

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

Przedsiębiorco, interesuje Cię kredyt inwestycyjny poniżej 300 tyś. zł zapoznaj się z ofertą nisko oprocentowanego kredytu PROGRESS.

stopka_www2