Menu

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy udzielany jest na cel konsumpcyjny dowolnie wybrany przez Kredytobiorcę bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków.

Korzyści

  • na własne potrzeby konsumpcyjne,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
  • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń,
  • możliwość spłaty w ratach stałych i malejących.

 

Przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 18 800,00 zł, całkowita kwota kredytu 18 800,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 48 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,56%, całkowity koszt kredytu wynosi 3 082,11 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 564,00 zł, odsetki od kredytu 2 518,11 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,52 %,  całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 21 882,11 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.
Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 24.07.2017 r.

Dokumenty do pobrania

Załączniki do wniosku dla osoby fizycznej uzyskującej dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność rolniczą