Menu

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni klienci, Od dnia 11 maja 2020 roku wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Czersku będą czynne w godzinach 9:00 – 15:00 Zmiany zostały wprowadzone do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

facebook
facebook

Aktualności

Zmiana taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Czersk, dnia 8 maja 2020 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 13 lipca 2020 roku Bank Spółdzielczy w Czersku wprowadza następujące zmiany do Taryfy opłat i prowizji:

N1
N2
N3
N4
5
6
7
8
9

Podstawę prawną do wprowadzenia zmian stanowi § 86 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Czersku. Zawiadamiając o powyższych zmianach, informujemy, że:

  • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  • posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  • w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.