Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Aktualności

Zmiana taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych

Czersk, dnia 29 września 2022 roku

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2022 roku Bank Spółdzielczy w Czersku wprowadza następujące zmiany do Taryfy opłat i prowizji:

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych (osób fizycznych).

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

4OS

4OS

4OS

4OS

Podstawę prawną do wprowadzenia zmian stanowi § 69 ust.1 i 3 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Czersku. Zawiadamiając o powyższych zmianach, informujemy, że:

  • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  • posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  • w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.
facebook