Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Aktualności

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Czersku poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

MŁODSZY ANALITYK / ANALITYK RYZYKA BANKOWEGO

Miejsce pracy: Centrala Banku w Czersku

Do głównych zadań na tym stanowisku należy przygotowywanie raportów, analizowanie danych oraz wyciąganie wniosków z analiz.

Oczekujemy:

 • dobrej znajomości MS Office (w szczególności MS Excel);
 • wykształcenia wyższego lub statutu studenta (preferowane w zakresie ekonomii, finansów lub nauk ścisłych);
 • zdolności analitycznych;
 • dokładności;
 • nastawienia na podnoszenie kwalifikacji.

Oferujemy:

 • umowę na zastępstwo na pełen etat;
 • pracę od zaraz;
 • możliwość rozwoju;
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zespole.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: info@bsczersk.pl lub na adres: Bank Spółdzielczy w Czersku, ul. Dr. Zielińskiego 4, 89-650 Czersk, bądź złożenie oferty osobiście w sekretariacie Banku w godzinach od 8:00 do 15:00 w terminie do 18.03.2024 r.

Jednocześnie informujemy, że realizując nasze obowiązki nakładane art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) związane z ochroną danych osobowych informujemy o najważniejszych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych w ramach procesu rekrutacji.

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Bank Spółdzielczy w Czersku z siedzibą w Czersku przy ul. Dr. Zielińskiego 4, 89-650 Czersk, zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000204061, NIP 555 000 62 81, REGON 000494769, tel.: 523953763, e-mail: info@bsczersk.pl.
 • Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych poprzez pocztę elektroniczną (na adres: iodo@bsczersk.pl) lub pisemnie (na adres siedziby Banku Spółdzielczego w Czersku).
 • Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym przepisami prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w Art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (Art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez okres 2 lat od zakończenia roku w którym otrzymano od Pani/Pana aplikację do pracy lub przez okres wskazany przez Panią/Pana w treści zgody.
 • Informujemy, że zgodnie z przepisami ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ponadto ma Pani/Pan w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
facebook