Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Historia Banku

Historia Banku Spółdzielczego w Czersku zaczyna się już w 1877 roku, kiedy swoją działalność rozpoczął Bank Ludowy. Był on pierwszą organizacją spółdzielczą na terenie powiatu chojnickiego i nie powstałby, gdyby nie wspólna inicjatywa ks. Szamarzewskiego (patrona Związku Spółek Zarobkowych i Gospodarczych) oraz panów Stracke, Pyszora i Leśnickiego. Od samego początku Bank pełnił istotną rolę w regionie, wspierając finansowo lokalnych kupców, rzemieślników, rolników i przemysłowców. Wspomagał ich działalność, przeciwdziałając tym samym uzależnianiu polskiej ludności od niemieckich instytucji finansowych, chroniąc ją także przed działaniami komisji kolonizacyjnych.

Jednymi z pierwszych postaci związanymi z zarządem i radą nadzorczą Banku byli: Jan Resee, Jakub Jeske, Konitzer, Robert Karczyński, Jakub Lipski, Maciej Kalinowski, Józef Knitter, Józef Ciesielski, Józef Repiński i Jan Suszka. Na osobną uwagę zasługuje postać Bronisława Zielińskiego, doktora medycyny; dawniej – długoletniego działacza Banku i jego dyrektora od 1887 roku; dzisiaj – patrona ulicy, przy której obecnie mieści się główna siedziba. O rozwój Banku po I wojnie światowej dbali: Alfons Skonieczny i jego następca Michał Koszewski, przy współpracy m.in.: ks. Sprengla (proboszcza Czerska), dr. Bolesława Odya, Kornela Szpręgi, Konstantego Kopickiego, Edmunda Jagalskiego, Ottona Sabiniarza i Józefa Ostrowskiego. Wkrótce po II wojnie światowej, a dokładnie 17 marca 1946 roku,   dokonano reaktywacji Banku i rejestracji instytucji w Sądzie Okręgowym w Chojnicach. Pierwszy powojenny zarząd tworzyli: Klemens Sadowski, Jan Warczak oraz Franciszek Szczęsny.

Tempo, charakter i kierunek późniejszych zmian, jakie przechodził czerski Bank, wyznaczały głównie przemiany ekonomiczne, gospodarcze i administracyjne kraju.

Kolejnymi prezesami i dyrektorami byli: Edward Remblewski, Roman Radziejewski, Zygmunt Aleksandrowicz, Tomasz Czapiewski i Wincenty Szynwelski. Jego następczyni – Jolanta Fierek, przekazała w 2013 roku stanowisko prezesa Katarzynie Światowej. W obecnym składzie zarządu zasiadają także Lucyna Dembek oraz Iwona Sabiniarz – obie na stanowiskach wiceprezesów. Dzisiejszą radę nadzorczą tworzą: Czesław Odya – przewodniczący, Eugeniusz Gliwiński – zastępca, Henryk Minikowski – sekretarz oraz ośmiu członków rady, tj.: Elżbieta Hering, Maria Wanta, Jadwiga Dobek, Bernard Narloch, Jan Roman Drewek, Benedykt Adamczyk, Grzegorz Borowski i Czesław Nierzwicki.

Obecnie Bank działa na terenie województwa pomorskiego oraz powiatów: tucholskiego i sępoleńskiego w województwie kujawsko-pomorskim. W 1997 roku został utworzony oddział w Karsinie poprzez przejęcie tamtejszego Banku Spółdzielczego. W 2009 roku Bank odrestaurował śródmiejską kamienicę w Chojnicach, tworząc nową siedzibę dla oddziału, który funkcjonował w tym mieście już od 2001 roku. Inwestycja ta została doceniona i nagrodzona tytułem „HIT 2010” w Konkursie Gospodarczo-Samorządowym „HIT POMORZA”.

Obszar działania Banku w dużej mierze pokrywa się z wojewódzką mapą terenów słabych strukturalnie, dlatego instytucja przystąpiła do realizacji unijnej Inicjatywy JEREMIE (jako jedyny bank spółdzielczy z woj. pomorskiego). Jest to program pozadotacyjnego wsparcia finansowego przedsiębiorstw, realizowany w ramach RPO z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Stąd też w 2012 roku w ofercie Banku pojawiły się kredyty inwestycyjne na preferencyjnych warunkach, dedykowane mikro- i małym przedsiębiorstwom. Za wyróżniającą się w skali kraju realizację Inicjatywy JEREMIE Bank odebrał w 2013 roku Nagrodę Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach unijnego programu BS Czersk rozdysponował w sumie 20 mln złotych przekazanych mu przez BGK.

Działalność BS Czersk nie ogranicza się tylko do sfery ekonomiczno-finansowej. Udział w życiu kulturalnym i społecznym regionu jest dla Banku równie ważny. Przykładów jest całe mnóstwo, m.in.: coroczne wspieranie akcji dożywiania dzieci w szkołach, finansowanie zakupu sprzętu gaśniczego dla OSP w gminie, wspieranie akcji Motoserce w regionie chojnickim, dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego Paradise z Karsina oraz młodzieżowego zespołu piłkarskiego Borowiak Czersk. W efekcie został mu przyznany tytuł „FILANTROPA ROKU (DOKONANIA ROKU 2012)”. BS Czersk spełnia się również w roli mecenasa, cyklicznie organizując wernisaże plastyczne, popularyzując artystyczne dokonania twórców pochodzących z Pomorza. Za to udane połączenie statutowej działalności z atrakcyjnym modelem mecenatu kulturalnego oferującego lokalnej społeczności nowe, wartościowe formy obcowania ze sztuką Bank odebrał statuetkę „HIT 2011”.
BS Czersk przeżył wspólnie z klientami i mieszkańcami regionu dwa uroczyste jubileusze. Obchody 125-lecia (zorganizowane z rocznym opóźnieniem) i 135-lecia działalności Banku stanowiły ważne wydarzenia kulturalne. Z jednej strony były okazją do zabawy, z drugiej, najlepszym momentem, aby podziękować zasłużonym pracownikom i miejscowym działaczom społecznym. 17 sierpnia 2003 roku uhonorowano emerytowanych: Eugeniusza  Gliwińskiego Elżbietę Hering, Wacława Rogowskiego oraz Krystynę Redzimską. Artystyczną część jubileuszu 125-lecia Banku wypełnił występ Ryszarda Rynkowskiego, który zaśpiewał swoje największe przeboje. Podczas kolejnego jubileuszu, obchodzonego 1 września 2012 roku, pamiątkowe medale wręczał sam Lech Wałęsa. Jego osoba została ciepło przyjęta przez wszystkich obecnych. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Zofia Światowa, Janina Kropidłowska, Henryk Minikowski, Bernard Narloch, Józef Reszka, Józef Klaman, Stanisław Stefaniak oraz ponownie: Krystyna Redzimska, Eugeniusz Gliwiński i Elżbieta Hering. I tym razem nie zapomniano o atrakcyjnej części artystycznej. Zaproszonym gościom, pracownikom Banku i zgromadzonym pod sceną mieszkańcom, wieczór umilił występ Budki Suflera. Za modelową organizację otwartej imprezy plenerowej dla społeczności województwa pomorskiego z okazji 135-lecia Banku Spółdzielczego w Czersku Bank odebrał tytuł „RUBINOWY HIT 2013”. Rok wcześniej otrzymał tytuł „KRYSZTAŁOWY HIT 2012” za wprowadzanie atrakcyjnych produktów bankowych i dynamikę rozwoju.

BS Czersk od dziesiątek lat spełnia normy i rygorystyczne wymogi w ramach ogólnych standardów obowiązujących wszystkie banki spółdzielcze. Konkurencja na rynku produktów bankowych motywuje go, by wciąż wyróżniać się ofertą i systematycznie podnosić jakość usług. Ich zakresem i poziomem BS Czersk bez trudu może równać się z nowoczesnymi bankami komercyjnymi. Wypracowanie opinii zaufanego i rzetelnego banku nie jest łatwe i tym większego zaangażowania wymaga, aby taki poziom zadowolenia klientów utrzymać.

facebook