Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Aktualności

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Czersku

Lp.Grupa członkowska *)Termin zebrania i godzinaMiejsce zebrania
1.Grupa Nr  I17 maja 2022r. godz. 9:00Siedziba Banku Czersk, ul. Dr. Zielińskiego 4
2.Grupa Nr  II17 maja 2022r. godz. 11:00Siedziba Banku Czersk, ul. Dr. Zielińskiego 4
3.Grupa Nr  III17 maja 2022r. godz. 13:00Siedziba Banku Czersk, ul. Dr. Zielińskiego 4
4.Grupa Nr  IV18 maja 2022r. godz. 9:00Sala w Karsinie przy ul. Długiej 182
5.Grupa Nr  V18 maja 2022r. godz. 11:00Sala w Karsinie przy ul. Długiej 182

*) Każdy Członek Banku Spółdzielczego w Czersku otrzymał pisemną informację o przynależności do danej Grupy. Informację o przynależności można również uzyskać osobiście w sekretariacie Zarządu Banku przy ul. Dr. Zielińskiego 4 w Czersku.

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Czersku.
 5. Przyjęcie protokołu oraz przedstawienie informacji z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 6. Przedstawienie informacji z wykonania wniosków i uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2021 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2021 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2021 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok.
 10. Zgłoszenie kandydatów na Zebranie Przedstawicieli.
 11. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 12. Przeprowadzenie wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 13. Przedstawienie protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 14. Przedstawienie spraw związanych z tegorocznym Zebraniem  Przedstawicieli.
 15. Dyskusja i wnioski.
 16. Zakończenie Zebrania.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku