Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis udzielana jest w ramach rządowego programu „Wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

Gwarancja de minimis stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Czersku małym i średnim przedsiębiorstwom, którzy w ocenie banku posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Rodzaje kredytów objęte gwarancją de minimis

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt w rachunku bieżącym:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 15 miesięcy,
 • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu w rachunku bieżącym,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem w rachunku bieżącym,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

 

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt obrotowy:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy,
 • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu obrotowego,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem obrotowym,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

 

Gwarancja de minimis zabezpieczająca kredyt inwestycyjny:

 • jest udzielana maksymalnie na okres 99 miesięcy,
 • nie może przekroczyć 3,5 mln zł i 60% kwoty kredytu inwestycyjnego,
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem inwestycyjnym,
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy.

 

Korzyści dla przedsiębiorców korzystających z gwarancji de minimis:

 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji,
 • niska stawka rocznej prowizji za udzieloną gwarancję, która wynosi 0,50 % kwoty gwarancji,
 • wszystkie formalności dotyczące gwarancji de minimis załatwiane są w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku.

Co to jest pomoc de minimis?

Pomoc publiczna de minimis to dopuszczona prawem unijnym pomoc, jakiej może udzielić państwo, bez konieczności uzyskiwania zgody Komisji Europejskiej. Wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 euro (dla przedsiębiorstw w sektorze transportu drogowego 100 000 euro) w roku podatkowym, w którym ubiega się on o pomoc oraz w ciągu poprzedzających dwóch lat podatkowych.