Menu
facebook
facebook

Władze banku

Rada Nadzorcza

 1. Czesław Odya  – Przewodniczący Rady
 2. Eugeniusz Gliwiński – Z-ca Przewodniczącego Rady
 3. Henryk Minikowski – Sekretarz Rady
 4. Maria Wanta – Członek Rady
 5. Elżbieta Hering – Członek Rady
 6. Bernard Narloch – Członek Rady
 7. Jan Drewek – Członek Rady
 8. Benedykt Adamczyk  – Członek Rady
 9. Jadwiga Dobek – Członek Rady
 10. Grzegorz Borowski – Członek Rady
 11. Czesław Nierzwicki – Członek Rady

 

Zarząd Banku

 1. Katarzyna Światowa – Prezes Zarządu
 2. Iwona Sabiniarz – Wiceprezes Zarządu
 3. Lucyna Dembek – Wiceprezes Zarządu

 

Dyrektorzy oraz Kierownicy

 1. Wojciech Turzyński – Dyrektor Oddziału Czersk
 2. Helena Fryca – Zastępca Dyrektora Oddziału Czersk
 3. Anna Łosińska – Dyrektor Oddziału Karsin
 4. Hanna Meszka – Kierownik Filii Chojnice