Menu
facebook
facebook

Aktualności

Spotkanie “Nowe perspektywy dla przedsiębiorczych”

logo-a

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Nowe możliwości dla mikro- i małych przedsiębiorstw

 

Każda firma, nawet nowo założona, może stać się beneficjentem środków unijnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i w trosce o rozwój pomorskich przedsiębiorstw Bank Spółdzielczyw Czersku zaproponował lokalnym przedsiębiorcom różne formy wsparcia finansowego.
        Katarzyna Światowa, Prezes Banku Spółdzielczego w Czersku, dobrze zna codzienne problemy i zmieniające się potrzeby lokalnych mikro- i małych firm. Stąd zrodził się pomysł zorganizowania spotkania z Przedsiębiorcami pod hasłem:„Nowe perspektywy dla przedsiębiorczych”, które odbyło się 13 sierpnia 2014 roku w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach.
        Na zaproszenie organizatora – Banku Spółdzielczego w Czersku – licznie odpowiedzieli przedsiębiorcy z obszaru powiatu chojnickiego. Udowodnili tym samym, że są żywo zainteresowani nowymi możliwościami rozwoju swoich firm oraz gotowi do podejmowania działań inwestycyjnych.
        Do udziału w konferencji zostali zaproszeni Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta i Gminy Chojnice, Banku Gospodarstwa Krajowego, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji „Pracodawcy Pomorza” oraz partner Banku Spółdzielczego w Czersku Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o., którzy w swoich wystąpieniach mówili o perspektywach i możliwościach dla mikro- i małych przedsiębiorstw z terenu Powiatu Chojnickiego. Obecny na spotkaniu Grzegorz Mocarski (Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego), wspomniał, że gmina wiejska Chojnice i gmina Czersk, znajdują się na wojewódzkiej mapie obszarów słabych strukturalnie, do których to w pierwszej kolejności ma trafić wsparcie ze środków unijnych. O sposobach rozdysponowywania funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych opowiedział Dariusz Wieloch(Zastępca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej Banku Gospodarstwa Krajowego). Pozytywnie ocenili efekty kilkuletniej współpracy z wieloma Pośrednikami Finansowymi (w tym Banku Spółdzielczego w Czersku i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych), którzy cały czas wspierają finansowo pomorskich przedsiębiorców. Dane statystyczne są imponujące. Od 2010 roku z bogatej oferty unijnych kredytów i poręczeń skorzystało ponad 3600 firm. O tym, jak ważną rolę w ogólnym rozwoju społeczno-gospodarczym powiatu chojnickiego pełnią lokalne mikro- i małe podmioty gospodarcze, wiedzą dobrze Starosta Powiatu Chojnickiego Stanisław Skaja oraz Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster, którzy podkreślali ten fakt w swoich wystąpieniach. W trakcie spotkania podziękowali przybyłym przedsiębiorcom za ich codzienny trud, a także za stwarzane przez nich miejsca pracy. Ponadto do tworzenia nowych stanowisk, w tym także aktywizacji bezrobotnych poprzez korzystanie z programów stażowych i interwencyjnych, zachęcał również Wojciech Adamowicz (Dyrektor Powiatowego Urząd Pracy w Chojnicach). Józef Kołak wystąpił reprezentując organizację „Pracodawców Pomorza” omówił profil działania organizacji i możliwości wsparcia przedsiębiorców na terenie powiatu chojnickiego.
        Bank Spółdzielczy w Czersku, jako jedyny wśród banków spółdzielczych na całym Pomorzu, przystąpił do unijnejInicjatywy JEREMIE. Dzięki temu może udzielać kredytów inwestycyjnych JEREMIE na preferencyjnych, bardzo atrakcyjnych warunkach, a niewielkie koszty odsetkowe, generowane przez pożyczki ze wsparciem unijnym, zachęcają właścicieli firm do aktywnego inwestowania w rozwój przedsiębiorstw. Niewątpliwie, jest to prawdziwa „perełka” w ofercie kredytowej Banku Spółdzielczego w Czersku. Bank od ponad dwóch lat aktywnie popularyzuje pozadotacyjny program finansowego wsparcia dla firm. W ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE, do której przystąpił w 2012 roku, udzielił już blisko dwustu nisko oprocentowanych kredytów inwestycyjnych pomorskim przedsiębiorcom, rozdysponowując w sumie ponad 20 mln złotych. Doskonałym uzupełnieniem oferty kredytowej organizatora spotkania była propozycja jednego z partnerów BS Czersk, a mianowiciePomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. Aktywna współpraca Banku z PRFPK, zapewnia możliwość zabezpieczenia kredytów zwłaszcza firmom młodym, rozwijającym się, które nie dysponują jeszcze wystarczającym majątkiem, o czym treściwie i wyczerpująco mówiła Irena Wróblak (Prezes Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.).
        Po części merytorycznej rozlosowano wśród uczestników atrakcyjne nagrody.
       Zgodnie z hasłem przewodnim spotkania Bank Spółdzielczy w Czersku przedstawił różne możliwości finansowego wsparcia działalności lokalnych przedsiębiorców. Wśród instytucji finansowych, obecnych dziś na rynku, banki spółdzielcze stanowią specyficzną grupę. Charakter i sposób ich funkcjonowania różni się znacznie od mechanizmów działania banków komercyjnych. Stanowi to cenny wyróżnik, który z czasem staje się fundamentem trwałej współpracy z przedsiębiorcami. Bank Spółdzielczy w Czersku stara się wychodzić naprzeciw wymaganiom lokalnych przedsiębiorców, dlatego chętnie organizuje różnego rodzaju spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami, odzwierciedleniem jego działań jest  m. in. konferencja z przedsiębiorcami, która odbyła się w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach.

Przechwytywanie