Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zmiana Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w CzerskuSzanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Czersku informuje, że z dniem 18 czerwca 2021 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Czersku”.

Treść nowego Regulaminu, dostępna jest w załączeniu oraz w placówkach Banku. Jednocześnie informujemy, że:

  1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3