Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Czersku zaprasza na Zebrania Grup Członkowskich

 

O G Ł O S Z E N I E

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Czersku

Tabela-grup

Porządek obrad Zebrania Grupy Członkowskiej

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie Regulaminu działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Czersku.
 5. Przyjęcie protokołu oraz przedstawienie informacji z wykonania wniosków z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej.
 6. Przedstawienie informacji z wykonania wniosków i uchwał Zebrania Przedstawicieli w 2020 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2020 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2020 rok.
 10. Przedstawienie spraw związanych z tegorocznym Zebraniem Przedstawicieli.
 11. Dyskusja i wnioski.
 12. Zakończenie Zebrania.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Czersku