Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Logotypy2

Nabór wniosków zakończony – projekt został zrealizowany

Kredyt Profilowany dla MŚP ze środków dofinansowanych z EFRR i budżetu państwa z oprocentowaniem rynkowym

 • Kwota kredytu od 300 000,00 zł do 1 000 000,00 zł
 • Okres spłaty do 84 miesięcy
 • Okres karencji do 12 miesięcy
 • Grupa docelowa: mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa
 • Brak opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku za udzielnie i obsługę kredytu
 • Cel finansowania:

1. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego oraz wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza mające na celu:

– Istotne poszerzanie rynków zbytu (Cel 1)

– Poszerzanie palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości (Cel 2))

Ww. Cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

– zmianą procesu produkcyjnego

– zmianą sposobu świadczenia usług

– zakupem maszyn i sprzętu

– rozbudową zaplecza

2. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie województwa pomorskiego:

– Poprawa efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) (Cel 3)

– Redukcja wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych(Cel 4). Cel ten realizowany jest m.in.:

 • dzięki zastosowaniu ekoinnowacji
 • przy wykorzystaniu nowych źródeł energii lub wdrożeniu systemów zarządzania środowiskowego

Preferowane inwestycje to (obszary preferencyjne):

 1. ukierunkowane na rozpoczęcie lub wzrost wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub eksportu
 2. w ramach Celu 3. lub Celu 4., preferowane będą projekty wpisujące się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza
 3. których celem jest wprowadzenie produktu nowego dla rynku.

Zabezpieczenie kredytu może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie środków trwałych lub obrotowych, kaucja lub blokada środków na rachunku bankowym, oraz inne zaakceptowane przez Bank

W celi uzyskania informacji nt. oferty skontaktuj się z nami.

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

stopka_www2