Menu

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni klienci, Od dnia 11 maja 2020 roku wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Czersku będą czynne w godzinach 9:00 – 15:00 Zmiany zostały wprowadzone do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

facebook
facebook

Aktualności

Informacja o wprowadzeniu zmian w oprocentowaniu lokat terminowych

Szanowni Państwo!

Bank Spółdzielczy w Czersku informuje o wprowadzeniu zmian w oprocentowaniu lokat terminowych.

 

Zmiana stawek stóp procentowych ustalonych przez Zarząd Banku

 

  1. Z dniem 01 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany oprocentowania opartego na zmiennej stopie oprocentowania, w stosunku do rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych z deklaracją odnowienia, niezależnie od zdeponowanej kwoty lokaty:

 

Stopa oprocentowania
· założone na 1 miesiąc 0,01%
· założone na 2 miesiące 0,02%
· założone na 3 miesiące 0,03%
· założone na 6 miesiące 0,04%
· założone na 12 miesięcy 0,05%
· założone na 13 miesięcy 0,06%
· założone na 24 miesiące 0,07%
· założone na 36 miesięcy 0,09%

 

  1. Z dniem 01 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany oprocentowania opartego na stałej stopie oprocentowania, w stosunku do rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych z deklaracją odnowienia, niezależnie od zdeponowanej kwoty lokaty:
 
Stopa oprocentowania
· założone na 1 miesiąc 0,01%
· założone na 3 miesiące 0,03%
· założone na 6 miesięcy 0,04%

 

  1. Z dniem 01 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany oprocentowania opartego na stałej stopie oprocentowania, w stosunku do rachunków lokat terminowych dla podmiotów gospodarczych – lokaty „Biznes” z deklaracją odnowienia, niezależnie od zdeponowanej kwoty lokaty:

 

Lokaty „Biznes” Stopa oprocentowania
· założone na 1 miesiąc 0,01%
· założone na 3 miesiące 0,01%
· założone na 6 miesięcy 0,01%

 

  1. Bank nalicza odsetki od kwoty lokaty zerwanej przed terminem za rzeczywisty okres jej deponowania, bez względu na kwotę i termin lokaty, wg stopy 0,00%.

 

Zmiana oprocentowania rachunków oszczędnościowych a´vista

 

Z dniem 01.11.2020 roku oprocentowanie rachunków oszczędnościowych a´vista  ustala się na poziomie 0,00%.

 

Podstawę prawną dla zmian stanowi:

  • 66 ust. 1, pkt 1 i 3, Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Czersku;
  • 63 ust. 1, pkt. 1 i 3 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czersku.

 

 

Zawiadamiając o powyższych zmianach, informujemy, że:

  • jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
  • posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
  • w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.