Menu
facebook
facebook

Aktualności

Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług dla Klientów Instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Czersku informuje, że z dniem 25 listopada 2018 r. zmianie ulega „Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Czersku”.

Zakres wprowadzonych zmian obejmuje:

 1. Dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych ustaw- dyrektywa PSD2,
 2. Wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i produktów- usługa chargeback i usługa BLIK,
 3. Dodanie zapisów umożliwiających wprowadzenie nowych instrumentów płatniczych,
 4. Wprowadzenie zapisów dotyczących nowych usług i funkcjonalności w aplikacji mobilnej Portfel SGB,
 5. Wprowadzenie zapisów dotyczących nowych środków uwierzytelniających klienta,
 6. Dostosowanie zapisów do ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Treść nowego Regulaminu, dostępna jest pod linkiem: >>Regulamin<< oraz w placówkach Banku. Jednocześnie informujemy, że:

 1. jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu o wprowadzonej zmianie;
 2. posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć umowę
  ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat;
 3. w przypadku, gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw, o którym mowa w pkt 1, i nie wypowie umowy, umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat.