Menu
facebook
facebook

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie pomostowe

Jest to ubezpieczenie stanowiące zabezpieczenie interesów Banku. W jego zakres wchodzi spłata wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank. Prawidłowe zabezpieczenie kredytu jest ważne z punktu widzenia kontroli Komisji Nadzoru Finansowego i stanowi ochronę interesów Banku. Daje możliwość wypłacania kredytów przed uzyskaniem zabezpieczenia hipotecznego.