Menu
facebook
facebook

Logotypy2

Kredyty Unijne dla Przedsiębiorstw

Bank Spółdzielczy w Czersku w dniu 11 marca 2019 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 8 mln złotych na udzielanie 12 Pożyczek Inwestycyjnych oraz 6 Pożyczek Profilowanych w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa.

W ramach zawartej umowy Bank Spółdzielczy w Czersku oferuje przedsiębiorcom z województwa pomorskiego kredyty na korzystnych warunkach:

– Kredyt Inwestycyjny dla MMP ze środków dofinansowanych z EFRR i budżetu państwa z oprocentowaniem rynkowym od 2,47 %, a w obszarach preferencyjnych od 1,99%,

– Kredyt Profilowany dla MŚP ze środków dofinansowanych z EFRR i budżetu państwa z oprocentowaniem od 1,39 %.

Od udzielonych pożyczek nie pobiera się żadnych opłat i prowizji.

Kredyty udzielane są ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy oraz wkładu własnego Instytucji Finansującej tj. Banku Spółdzielczego w Czersku, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP.

Szczegóły oferty:

Kredyt Inwestycyjny dla MMP

Kredyt Profilowany dla MŚP

stopka_www2