Menu
facebook
facebook

poziom_750x100

Skorzystaj z oferty kredytowej Banku Spółdzielczego w Czersku i bądź na plusie

Kredyty udzielane są na cel konsumpcyjny dowolnie wybrany przez Kredytobiorcę bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków.

Korzyści

  • na własne potrzeby konsumpcyjne,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
  • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń,
  • możliwość spłaty w ratach stałych i malejących.

Kredyt gotówkowy

opr.kred_
O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

Przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 12 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 12 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,42%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 483,40 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł, odsetki od kredytu 1 183,40 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,51 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 13 483,40 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 26.02.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Załączniki do wniosku dla osoby fizycznej uzyskującej dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność rolniczą