Menu

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni klienci, Od dnia 23 marca 2020 roku wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Czersku będą czynne w godzinach 10:00 – 15:00 Zmiany zostały wprowadzone do odwołania. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

facebook
facebook

Aktualności

Gwarancja Biznesmax z BGK

Bank Spółdzielczy w Czersku na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji spłaty kredytu (Biznesmax) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Gwarancja Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu. Gwarancja ta może być przeznaczona na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym oraz związane z wdrażaniem wyników prac badawczo – rozwojowych.

Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Jest to dotacja refundująca zapłacone odsetki.

Podstawowe parametry gwarancji Biznesmax:

 • gwarancja bezpłatna (brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji)
 • przeznaczona dla Klientów z sektora MŚP,
 • gwarancją mogą być objęte przedsięwzięcia innowacyjne lub proekologiczne (np. inwestycje w fotowoltaikę)
 • możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis),
 • maksymalna wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,
 • forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych,
 • cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
 • okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy.

Szczegółowe gwarancji dostępne są na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/poreczenia-i-gwarancje/gwarancja-biznesmax/