Menu

Infolinia

Informujemy że dostępna jest całodobowa infolina dla naszych klientów bankowości elektronicznej. Zachęcamy do kontaktu pod numerem 800 888 888.

facebook
facebook

Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME)

Gwarancja PLG COSME udzielana jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.

Czym jest gwarancja PLG COSME:

Gwarancja PLG COSME stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Czersku przedsiębiorstwom z sektora MŚP oraz rolnikom, którzy w ocenie banku posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.

Parametry gwarancji PLG COSME:

 • zabezpiecza spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;
 • maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego;
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000,00 PLN;
 • niska prowizja za udzielenie gwarancji – 1,00% w skali roku;
 • zakres gwarancji – 80% wartości kredytu;
 • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów.

Korzyści dla przedsiębiorców:

 • brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja PLG COSME stanowi główne zabezpieczenie kredytu (brak tzw. „twardych zabezpieczeń”);
 • alternatywa dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis;
 • brak wykluczeń sektorowych charakterystycznych dla pomocy de minimis;
 • nieskomplikowane formalności przy składaniu wniosku – m.in. nie ma konieczności wypełniania dokumentów z pomocą de minimis, wnioski o gwarancję składane są razem z wnioskiem o kredyt;
 • brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o gwarancję PLG COSME;
 • wszystkie formalności dotyczące gwarancji PLG COSME załatwiane są w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku.