Menu
facebook
facebook

Dla poszkodowanych w wyniku kataklizmu Bank Spółdzielczy w Czersku przygotował  szybką i uproszczoną ścieżkę obsługi do wydawania zgód na zwolnienie z cesji środków pieniężnych, przeznaczonych na wypłatę odszkodowania lub czasowej rezygnacji z cesji wierzytelności. Bank będzie również kontaktował się bezpośrednio z Klientami w przypadku zidentyfikowania, że przedmiotowa sytuacja dotknęła danego Klienta.

Poniosłeś szkody w trakcie nawałnicy? Sprawdź jak możemy Ci pomóc.

Komunikat dla firm ubezpieczeniowych – odszkodowania dla poszkodowanych w nawałnicach