Menu

Lokaty terminowe

Rachunek lokaty terminowej służy Posiadaczowi do gromadzenia środków pieniężnych, płatnych przez Bank po upływie okresu umownego wraz z należnymi odsetkami. Minimalna kwota warunkująca otwarcie i prowadzenie lokaty w złotych wynosi 1.000 złotych.

Korzyści

  • oprocentowanie stałe,
  • możliwość wyboru okresu dla zakładanej lokaty,
  • możliwość założenia dowolnej ilości lokat,
  • lokata odnawialna – bez konieczności wizyty w Banku,
  • ochrona depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak założyć lokatę

Wystarczy przyjść do dowolnej placówki Banku, a nasi pracownicy pomogą dopełnić formalności przy podpisaniu umowy.

LOKATA "BIZNES"

Termin na jaki lokata jest składana
Stopa oprocentowania w stosunku rocznym
1 miesiąc
0,75 %
3 miesiące
1,00 %
6 miesięcy
1,50 %
Podanie oprocentowanie jest oprocentowaniem stałym.
Stopy oprocentowania wyrażane są w stosunku rocznym.
Depozyty w Banku Spółdzielczym w Czersku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym ustawą o BFG).