Menu
facebook
facebook

logo-RPO

Kredyt inwestycyjny dla MMP ze środków powierzonych w ramach RPO WP 2007-2013

Kredyt inwestycyjny dla mikro i małych przedsiębiorstw przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa pomorskiego. Pulę środków Bank Spółdzielczy w Czersku pozyskał w ramach Projektu finansowanego przez Województwo Pomorskie, przy współpracy z Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.

Ogólne zasady

 • minimalna kwota kredytu 1 000,00 PLN
 • maksymalna kwota kredytu 170 000,00 PLN
 • marża banku już od 0,60%* – uzależniona od wartości zaoferowanego zabezpieczenia
  i sytuacji ekonomiczno-finansowej MMP
 • maksymalnie 5-letni okres kredytowania
 • możliwość karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • brak prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Szczegółowe warunki

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych
 • tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy; rozszerzanie działalności gospodarczej
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia
 • finansowanie celów inwestycyjnych i rozwojowych MMP prowadzącego działalność gospodarczą lub realizującego inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie województwa pomorskiego
 • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MMP

Wsparcie w ramach kredytu nie może być przeznaczone na

 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne
 • spłatę innych zobowiązań, w tym pożyczek, kredytów, rat leasingowych, a także zobowiązań publiczno-prawnych
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych
  z innego wspólnotowego instrumentu finansowego

Korzyści

 • niskie oprocentowanie
 • bez prowizji i opłat związanych z udzieleniem i obsługą kredytu
 • dobry kredyt na start
 • dogodne warunki spłat
 • indywidualne podejście

 

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

 

*Oprocentowanie oparte na zmiennej stopie bazowej IBOR**, czyli międzybankowej oferowanej stopie referencyjnej na rynku pieniężnym, wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej, liczonej i ustalanej w stosunku rocznym przez Komisję Europejską (zmiana wysokości stawki bazowej IBOR powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych) oraz stałej marży banku przyznawanej na podstawie kategorii ratingu (sytuacji ekonomiczno-finansowej MMP) i poziomu zabezpieczeń (zgodnie
z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych).
**Notowania IBOR    (https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php)

! OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW !