Menu
facebook
facebook

kredyt

Skorzystaj z oferty kredytowej Banku Spółdzielczego w Czersku i bądź na plusie

Kredyty udzielane są na cel konsumpcyjny dowolnie wybrany przez Kredytobiorcę bez konieczności udokumentowania poniesionych wydatków.

Korzyści

  • na własne potrzeby konsumpcyjne,
  • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat,
  • możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń,
  • możliwość spłaty w ratach stałych i malejących.

 

Kredyt gotówkowy „Jesień 2018”

  • Prowizja przygotowawcza za udzielenie kredytu 1,99 %
  • Oprocentowanie kredytu 5,99 %
  • RRSO 10,83 %

Kredyt będzie dostępny na proponowanych warunkach w terminie od 15.10.2018r. do 14.12.2018r., przy czym decyduje data złożenia kompletnego wniosku kredytowego przez klienta.

O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego „Jesień 2018”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,83%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 6 666,67 zł, okres kredytowania 24 miesiące, całkowita kwota do zapłaty 7 361,55 zł, oprocentowanie stałe 5,99%, całkowity koszt kredytu 694,88 zł (w tym prowizja 132,67 zł, odsetki 415,21 zł, ubezpieczenie 147,00 zł), 24 miesięcznych rat malejących (pierwsza rata 310,78 zł, ostatnia rata 279,14 zł). Z oferty kredytu gotówkowego okazjonalnego pn. kredyt gotówkowy ”JESIEŃ 2018” mogą skorzystać osoby, które zawrą umowę kredytową wraz z umową ubezpieczenia na życie (osoby pracujące: ubezpieczenie na życie oraz trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz choroby; emeryci i renciści: ubezpieczenie na życie).
Kalkulacja została dokonana na dzień 10.10.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Dostępność produktu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Bank Spółdzielczy w Czersku, z siedzibą 89-650 Czersk, ul. Dr. Zielińskiego 4, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204061, posiadający NIP: 555-000-62-81, REGON: 000494769.

Kredyt gotówkowy

opr.kred_
O szczegóły oferty zapytaj w placówkach Banku Spółdzielczego w Czersku

Dane kontaktowe znajdziesz >>tutaj

Przykład reprezentatywny kredytu gotówkowego

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: kwota udzielonego kredytu 12 000,00 zł, całkowita kwota kredytu 12 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,42%, całkowity koszt kredytu wynosi 1 483,40 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 300,00 zł, odsetki od kredytu 1 183,40 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,51 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 13 483,40 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.
Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 26.02.2018 r.

Dokumenty do pobrania

Załączniki do wniosku dla osoby fizycznej uzyskującej dochody z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Załączniki do wniosku dla osoby prowadzącej działalność rolniczą